“МЛЕЧНЫЙ БЛЕСК” ПЕРСИКА

англ. sapwood rot of peach; silver leaf canker of peach; silver leaf of peach
нем. Bleiglanz, Pfirsich; Milchglanz, Pfirsich
франц. maladie du plomb du pêcher; plomb du pêcher


Фитопатологический словарь-справочник 

“МЛЕЧНЫЙ БЛЕСК” СЛИВЫ И АЛЫЧИ →← “МЛЕЧНЫЙ БЛЕСК” ОРЕХА

T: 0.094604952 M: 3 D: 3